Werkgroep Eredienst

Elk kerkgebouw heeft een eigen werkgroep eredienst. Dit zijn de Werkgroep Eredienst Immanuelkerk (WEI) en de Werkgroep Eredienst Maranathakerk (WEM).
  
In de werkgroepen zijn zoveel mogelijk groeperingen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de erediensten. Regelmatig komen de leden samen om zich te bezinnen op verschillende aspecten in eredienst en liturgie. De diensten worden mee voorbereid en geëvalueerd. Er vindt regelmatig rapportage plaats naar de Taakgroep Vieren.

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u meedenken over onze erediensten? Neem dan contact op met één van de secretarissen van de werkgroep.

Contact

Immanuelkerk:     wei.gk@pknermelo.nl
Maranathakerk:     wem.gk@pknermelo.nl